15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak, tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen kadınlarımızın güçlendirilmesi ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi adına önemli çalışmalar yürütüyoruz.

Avrupa Birliği kırsal kalkınma fonları ve ulusal fonların ortaklaşa kullanıldığı ve 42 ilimizde destek sağladığımız IPARD Programı kapsamında, nihai proje seçimi puanlamasında kadın yatırımcılarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Proje seçiminde kadın yatırımcılara ilave puan vererek, projelerinin diğerlerinden bir adım öne çıkmasını sağlıyoruz.

Bugüne kadar, toplam yatırım bütçesi 2,2 milyar lira tutarındaki 2372 kadın projesine 730 milyon lira hibe verdik. Böylelikle, kadınlarımız için yeni istihdam alanları da oluşturmuş olduk. TKDK tarafından desteklenen projelerde, devamlılığı ve karlılığı en yüksek projeler kadın yatırımcılara aittir. Bu tablo, kırsalda emeğini toprakla yoğuran kadının işine verdiği değeri, kaliteli üretimini ve azmini bize net olarak gösteriyor.

Bu duygu ve düşüncelerle, toprağın bereketiyle buluşan emektar elleriyle sofralarımıza nice nimetler taşıyan, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutlarım.

                                                                                                                                                                                                 

HAKAN KALENDER

                                                                                                                                                                                                 TKDK Başkan V.