Duyuru

302 TEDBİRİ IPARD SIRALAMA KRİTERİ PUANLARINA İLİŞKİN DUYURU

IPARD II 1.ÇAĞRI DÖNEMİNDE “302-ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME” TEDBİRİ KAPSAMINDA PROJE SUNAN BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN IPARD SIRALAMA KRİTERİ PUANLARINA İLİŞKİN DUYURU

IPARD 2014-2020 Programı 302 “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirine ait Başvuru Çağrı Rehberinde “Nihai sıralaması yapılan uygun projelerin desteklenecek projeler listesine alınması, en yüksek puanı alan projeden başlanarak yapılır ve başvuru çağrı ilanında belirtilen destek bütçesi bitene kadar devam eder. Dolayısıyla tüm şartları sağlayan bir proje uygun bulunup nihai sıralamaya girse bile, destek bütçesinin bitmesi halinde desteklenemeyecektir. Başka bir deyişle, bir projenin uygun görülmesi mutlaka destekleneceği anlamına gelmemektedir.” ibaresi yer almaktadır. Buna göre sunulan projeler, IPARD Programının “proje seçimine esas sıralama kriterlerine” göre tedbir bazında sıralanmaktadır.

Sunulan proje sayısı ve Çağrı ilanında belirtilen bütçe nedeniyle 302 tedbiri kapsamında sunulan tüm projeler proje seçimine esas sıralama kriterlerine göre değerlendirilmiş olup başvuruların sağlama ihtimali bulunan kriterler göz önünde bulundurularak ön puanlama işlemi yapılmıştır. Böylece, başvuruların alabileceği maksimum IPARD sıralama kriteri puanları belirlenmiştir. Nihai değerlendirme aşamasında, gerekli belgelerin tamamlanmamış olması, başvuru sahibinin koşulları taşımadığının tespiti vb. hususlara bağlı olarak sıralama kriteri puanının azalması söz konusu olabilir.

302 tedbirinden başvuru yapmış tüm başvuru sahiplerinin aşağıdaki bağlantıdan veya siralama.tkdk.gov.tr internet adresinden projelerine ait IPARD sıralama kriteri puanını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Puanlamada hata olduğunu düşünen başvuru sahipleri, ilgili puanlama kriterlerine ilişkin destekleyici belgeler ile birlikte başvurunun yapıldığı İl Koordinatörlüğüne 30/12/2016 tarihi mesai bitimine kadar itiraz dilekçelerini elden sunmalıdır. 30/12/2016 tarihine kadar itiraz yapılmaması halinde ilan edilen puanın maksimum puan olduğu başvuru sahibince kabul edilmiş sayılacaktır.

IPARD sıralama kriterleri puanlama sonucu ilan edilmiş olması ilgili başvuruların uygun olduğu anlamına gelmemektedir. Sunulan projelerin inceleme ve değerlendirme süreci devam etmektedir.  

Başvuru sahiplerine ilanen duyurulur.

Paylaş: