Duyuru

Denetçi, Mütercim, Uzman ve Destek Personeli Seçme Sınav Sonuçları

10.09.2017 tarihinde gerçekleştirilen Kurumumuz Denetçi, Mütercim, Uzman ve Destek Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgeleri yayımlanmıştır.

Sınav Sonuç Belgeleri için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (ÖDSGM) sınav uygulamasına duyurusu için tıklayınız

Yazılı sınavda başarılı olan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılabilmesi için ekte yer alan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunun doldurularak en geç 04 Ekim 2017 mesai bitimi itibariyle Kurumumuzda olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Ek: Form

Güvenlik Soruşturması formunu  doldururken aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak doldurmanız ve formun  en altındaki onaylayan kısmını boş bırakmanız gerekmektedir.

Soruşturma için gereken belgeler şu şekildedir

 1. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Nüsha)
 • Ekte sunulmakta olan form 3 nüsha halinde doldurulup imzalanarak Kurumumuza gönderilecektir.
 • Ekte sunulmakta olan form tek sayfada olmalı, ikinci sayfa oluşturulmamalıdır. Punto küçültülebilir.
 • Formların hepsi ıslak imzalı olmalı ve bilgisayar üzerinden nüfus cüzdanı bilgilerine dayanarak doldurulmalıdır.
 • 18 yaşından büyük kardeş sayısı fazla ise ilgili bölüme her bir kardeş için yeni bir sekme eklenmelidir.
 • Kişinin ikametgah ve oturma adresleri aynı olsa bile her iki sütun da mutlaka doldurulmalı, boş bırakılmamalıdır.
 • Kişinin kendi adresi ve aile bireylerine ait tüm adresler mahalle, sokak, numara vs. belirtilecek şekilde açık adres olarak yazılmalı, sonuna mutlaka ilçe ve il eklenmelidir.
 • Aile üyelerinin (vefat edenler dahil) doğum tarihleri ve yerleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Aile üyelerinden hayatta olmayan varsa adres kısmına “Vefat” yazılmalıdır.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti bölümünde “Seri No” kısmına nüfus cüzdanında fotoğrafın altında yer alan harfli kısım ve altı haneli numara (örneğin: A12-345678) yazılmalıdır.
 • “Kayıtlı olduğu nüfus idaresi” bölümüne nüfus cüzdanının il, ilçe kısmında yazan bilgiler yazılmalıdır.

 

 1. Fotoğraf (3 Adet) (Üstteki formlara yapıştırılacak.)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)
 3. Adli Sicil Belgesi (1 adet) (Belgenin nereye verileceği kısmına Resmi Kurum yazılacaktır. E-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)

 

Bütün belgeler birlikte gönderilmelidir.

Belgeler Kargo/APS/Elden/Tanıdık vasıtasıyla 04 Ekim 2017 mesai bitiminden önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İnsan Kaynakları Birimi Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya, Ankara adresinde olacak şekilde gönderilmelidir.

İlanen Duyurulur.

Paylaş: