LEADER YAKLAŞIMI - AVANS ÖDEMESİ BAŞVURU SÜRESİNİN UZALTILMASI HAKKINDA DUYURU

LEADER YAKLAŞIMI-YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI KAPSAMINDA DESTEKLENMEK ÜZERE KURUMUMUZ İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN, ANCAK DAHA ÖNCE HİÇ AVANS ÖDEMESİ ALMAYAN YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ İÇİN AVANS ÖDEMESİ BAŞVURU SÜRESİNİN UZALTILMASI HAKKINDA DUYURU

Kurumumuz ile imzaladıkları LEADER sözleşmesi kapsamında, daha önce avans ödemesi yapılmayan, gerekli teminat mektubunu sunamayan yerel eylem grubu derneklerine yönelik olarak derneklerin faaliyetlerine başlayabilmeleri için ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile kolaylık sağlanabilmesi amacı ile Kurumumuz tarafından avans talepleri değerlendirilecektir. Bu kapsamda daha önce Kurumumuzla LEADER sözleşmesi imzalayan ancak avans talebi için teminat mektubu sunamayan yerel eylem grubu derneklerinden, teminat mektubunu sunamadığını beyan eden ve gelecekte temin edecekleri demirbaşlara ihtiyati haciz uygulanmasını kabul eden yararlanıcılarımıza, sözleşmelerinde belirtilen oranı aşmamak üzere, daha önce avans ödemesi yapılmamış olması halinde, avans ödemesi yapılabilecektir. Teminat mektubu sunamayan ve ilk kez avans ödemesi yapılacak olan derneklerimiz için daha önce ilan edilen başvuru süresi 19.02.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Kurumumuz ile imzaladıkları LEADER sözleşmesi kapsamında, daha önce avans ödemesi yapılmayan derneklerin avans talep etmeleri halinde, 19.02.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar, ekte yer alan E5 Avans Talep Formunu doldurarak,  TKDK İl Koordinatörlüklerimize müracaat etmeleri hususu ilanen daha önce avans ödemesi yapılmayan yerel eylem grubu derneklerine duyurulur.  

Avans talebi için istenen belgeler;

  1. E5 Avans Ödeme Talebi (Ekteki yeni E5 formatı sunulmalıdır.)   
  2. Avans Talebini Teslim edecek kişiye ait (İmza Beyannamesi / İmza Sirküleri ve Vekâletname/Dernek Yönetim Kurulu Yetki Kararının onaylı kopyası)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu duyuruda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen duyurulur.