Duyuru

Sınav Sonuç Duyurusu

Kurumumuz tarafından yazılı aşaması 10.09.2017 tarihinde yapılan Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Alımı Sınavı sonuçları açıklanmıştır.

Kurumumuz Personel Yönetmeliği hükümlerine göre sınavı kazananların işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç yirmi gün içerisinde (02.01.2018 tarihi mesai bitimine kadar) aşağıda belirtilen belgelerle Turan Güneş Bul. No:68 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Kurum Merkezine bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müracaat sırasında istenen belgeler:

- Adli Sicil Belgesi (Tüm Kazananlar İçin)

- Aile Yardım Bildirim Formu ve Aile Durumu Bildirim Formu (Tüm Kazananlar İçin)

- Mal Bildirim Formu (Tüm Kazananlar İçin)

- Sağlık Kurulu Raporu (Tüm Kazananlar İçin. Denetçi unvanı ile sınavı kazanan adaylar, ülkenin her yerinde görev yapabileceğini gösterir şekilde sağlık raporu alacaklardır.)

- Kamu Muvafakat Dilekçesi (Kamudan Atananlar İçin, 18.12.2017 Tarihi Mesai Bitimine Kadar 0 312 439 47 11 Numaralı Telefona Faks çekerek Kurumumuza Ulaştırılması Gerekmektedir)

- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Tüm Kazananlar İçin)

- Kimlik Fotokopisi (Tüm Kazananlar İçin)

- Terhis Belgesi Fotokopisi (Varsa)

Ekler için tıklayınız.

Yukarıda sayılan belgelerden E-Devlet çıktısı olarak alınabilenler bu şekilde ibraz edilebilir.

Sınav sonucunun Kurumun internet adresinde ilan edilmesinden itibaren yirmi gün içerisinde Kuruma başvurmayanlar bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Adaylara sınav sonuçlarına ilişkin ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş: