Örnek Yatırım

  • Röportaj: Erdin PERTAV
  • Faydalanıcı: Erdin PERTAV
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: Şanlıurfa/Hilvan/Faik Köyü
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 264.935,00 ₺
  • Destek Oranı:50
  • IPARD Hibe Desteği:94.092,13 ₺
  • Yatırım Süresi:4 Ay 25 Gün
  • Şehir:Şanlıurfa

Röportaj:

P ertav arıcılık olarak yirmi yıldır arıcılık ile geleneksel olarak uğraşan, yenilikçi, gelişime açık ve modern üretim tekniklerini uygulayan bir firmayız. Ayrıca Şanlıurfa'da arıcılık sektörüne sağlanan hibeler kapsamında ilk projeyi uygulayarak diğer arıcılara öncü ve örnek olduk. Arıcılık sektörüne yapılan hibe yardımları tamamı eski ve verimi düşük olan kovalarımızı ve insanların tüketimine uygun bal ve polen üretme şansına sahip olduk. İşletmemizin yenilenmesinde katkıları yadsınamayacak boyutta olan Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.

Paylaş: