Örnek Yatırım

  • Röportaj: Hacı Hüseyin BAYRAKTAR
  • Faydalanıcı: Sarayönü Süt Üreticileri Birliği
  • Yatırım Yapılan Sektör Adı: Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  • Yatırımın Yapıldığı İl/İlçe/Köy: Konya / Sarayönü
  • Yatırımın Toplam Bütçesi: 728.937,58 ₺
  • Destek Oranı:50
  • IPARD Hibe Desteği:342.626,20 ₺
  • Yatırım Süresi:4 Ay 25 Gün
  • Şehir:Konya

Röportaj:

M evcut süt toplama merkezimizin kapasitesi 20 ton/gün iken üye sayımızdaki artışla beraber üretilen süt miktarı da artmıştır. Birliğimizin mevcuttaki süt toplama merkezi istenilen hijyen koşullarını taşımamakta ve kapasiteye cevap vermiyordu. İdari ofislerimiz toplama merkezimizden ayrı bir yerde bulunuyordu. Birliğimizin gelirleri; mevzuatla sınırlı olduğundan ihtiyaç duyduğumuz modern süt toplama merkezini IPARD desteği ile yapmaya karar verdik. Gıda güvenliğini sağlamak için gerekli koşullar göz önüne alınarak tüm yasal izinleri olan, toplama merkezi ve idari büroların bir arada olduğu modern tesisimizde üyelerimize hizmet vermeye başladık. TKDK’nın %50 hibe desteği ile en ekonomik şekilde ihtiyaçlarımıza cevap verecek olan 30 ton/gün kapasiteli modern bir tesisin sahibi olduk.

Paylaş: