3. Başvuru Çağrı Dönemi Yapım İşi Harcamaları Hakkında Duyuru

IPARD-II programı kapsamında 3. Başvuru Çağrı Dönemi için kullanılmak üzere yayınlanan Ek1- Özel Pozlar Listesi 01/02/2018 tarihinde güncellenmiştir.