Stratejik Plan

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası alanda saygın, güçlü kurumsal kapasiteyle kırsal kalkınma programlarının uygulanmasında belirleyici, yönlendirici ve güvenilir bir kurum olmak.

Misyonumuz

Kırsal kalkınma programları çerçevesinde, AB ve ulusal kaynaklardan sağlanan fonları hedef kitleye etkin şekilde ulaştırarak ulusal kalkınmaya katkı sağlamak.

Temel İlke ve Değerler

 • Şeffaflığı benimser.
 • Uzmanlığı ve bilgiyi esas alır.
 • Güvenilirdir.
 • Sonuç ve çözüm odaklıdır.
 • Kamu ve AB mali çıkarlarını gözetir.
 • Etkin iletişim kurar.
 • Risklerinin farkındadır ve dinamiktir.

Kurumsal Amaçlar

 • Amaç 1. Uygulaması üstlenilen kırsal kalkınma programı çerçevesinde; merkez, belirlenen il koordinatörlükleri ve tedbirlerde ulusal akreditasyon ve yetki devrini almak, ve yetki devrinin sürekliliğini sağlamak
 • Amaç 2. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
 • Amaç 3. Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığı Artırmak
 • Amaç 4. Uygun projeleri destekleyerek IPARD programı için tahsis edilen fonların tamamını, hatasız şekilde kullanmak
 • Amaç 5. Kurumsal Kültürü geliştirmek ve yaygınlaştırmak