Başvuru Paketi Hazırlama Dokümanları

BAŞVURU ÇAĞRI REHBERİ
BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ
TEKLİF ALMA KURALLARI
UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ
DAĞLIK ALAN LİSTESİ
HAYVANCILIK İŞLETMELERİ İÇİN AB STANDARTLARI KRİTERLERİ
ÇEVRE KORUMA VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ AB STANDARTLARI
YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN KOŞULLAR
MESLEKİ YETERLİLİK LİSTESİ