Sözleşme İşlemleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun Avrupa Birliği ve Turkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Kırsal Kalkınma (IPARD) Programına ilişkin proje başvuru ilanları kapsamında başvuru sahipleri ile kurumumuz arasında imzalanan sözleşmeler hakkında sözleşme imzalayan başvuru sahiplerinin sözleşme değişiklik işlemlerinde faydalanması amacıyla Sözleşme Değişiklik Prosedurü ve Sözleşme Değişikliği Talep Formu dökümanları

Sözleşme Değişikliği Prosedürü

İndir

Sözleşme Değişikliği Talep Formu

İndir