Yönetim

Kurum Başkanı

HAKAN KALENDER

1977 yılında Ankara’da doğdu. Lise eğitimini Ziraat Meslek Lisesinde, lisans eğitimini Ondokuzmayıs Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Ana Bilim dalında gerçekleştirdi.

Iğdır, Samsun ve Konya’da yaklaşık 10 yıl Tarım İl Müdürlüklerinde görev yaptı. 2004 yılından itibaren Bakanlık,... [Devamını Oku]

Finansman Genel Koordinatörü

HAKAN AKSOY
İlk ve ortaokul tahsilini Tokat Zile, lise tahsilini İstanbul Halkalı Ziraat Meslek Lisesinde tamamladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü bitirdi. 1996 yılından itibaren Diyarbakır ve Tokat Tarım İl Müdürlüklerinde görev yapmıştır. 1999-2007 yılları arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında Ziraat Mühendisi olarak göre... [Devamını Oku]

Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü

ŞERİFE KONTOĞLU
İlk orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümünü bitirdi. TODAİE’de Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. 1997 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak göreve başladı. 2004-2009 yılları arasında İngiltere Büyükelçiliği bünyesinde görev yaptıktan sonra 2009 yılında Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku... [Devamını Oku]

İç Denetim Koordinatörü

YAVUZ SEMİH YILMAZ
1977 Ankara doğumlu olan Yavuz Semih YILMAZ, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2004 yılında Müfettiş olarak atandıktan sonra, 2008 yılına kadar Müfettiş unvanlı kadrosunda görevine devam etti. 2008 yılı Şubat ayından 2009 yılı ... [Devamını Oku]

Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörü

AHMET POYRAZ
1982 Yılı Ankara doğumlu Ahmet POYRAZ, Ankara Etlik İlkokulu, Ankara Ahiler İlköğretim Okulu ve Bursa Fen Lisesinde okuyarak 1999 yılında lise eğitimini tamamladı. Aynı yıl başladığı Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2005 yılında mezun oldu ve Sivas’ta Toplu konut şantiyesinde kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2007 yılında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde Mühendis olarak göreve baş... [Devamını Oku]

Tahakkuk Koordinatörü

CİHAN KARAHAN
1982 Ankara doğumlu Cihan KARAHAN, Ankara Mamak İlk Okulu ve Mamak Anadolu Lisesi’nde okudu. Akabinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Kentleşme ve Çevre Sorunları Biliminde Yüksek Lisans öğrenimini gerçekleştirmektedir. Özel sektörde bir süre ... [Devamını Oku]

Bilgi Sistemleri Koordinatörü

GÖKHAN YAPRAKKAYA
İçerik Yok [Devamını Oku]

Ödeme Koordinatörü

İLYAS AKDOĞAN
1978 Çankırı doğumlu İlyas AKDOĞAN, 1996 yılında Çankırı Ziraat Meslek Lisesinden, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden mezun oldu. 2005 yılında mezun olduğu bölümde Yüksek Lisansını tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını aldı. Kırsal Kalkınma alanında, kırsal alanda yapılan tarımsal yatırımların yerel kalkınma üzerine etkilerine odaklanan Doktorası d... [Devamını Oku]

Proje Yönetimi Koordinatörü

MECİT ENDER KAYA
1984 yılında Adana'da doğdu. Lise öğrenimini Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2006 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2013 yılına kadar Rusya Federasyonu ve Türkiye'de çeşitli inşaat projelerinde mühendislik ve şantiye şefliği görevlerini yürüttü. 2013 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkezinde uzman olarak göreve başlayan ... [Devamını Oku]

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörü

RAMAZAN ÇELEBİ
01.03.1965 tarihinde Isparta/Senirkent’te dünyaya geldi. Lisans öğrenimini Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinde, yüksek lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Anabilim Dalında tamamlamış olup aynı alanda doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 1990 - 1994 yılları arasında yurt içi ve yurt dışındaki çeşitl... [Devamını Oku]