Sektörler

302-1

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

Detay

302-2

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

Detay

302-3

Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri

Detay

302-4

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

Detay

302-5

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Detay

302-6

Makine Parkları

Detay

302-7

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Detay