Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen projeler kapsamındaki faydalanıcılarımız ve potansiyel faydalanıcılara yönelik “işletmelerin sürdürülebilirliği” eğitimleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile Kurumumuz arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe desteği alarak kurulmuş olan işletmelerin 5 yıl süresince faaliyetlerini sürdürmeleri, hem Kurum ile yapılan sözleşme gereği, hem de desteklerin ilgili sektörde planlanan hedeflere ulaşılmasında ekonomiye katkı sağlamaları için gereklidir. Bu nedenle, desteklenen işletmelerin sürdürülebilirliği 5 yıl süresince takip edilmektedir.

Bu kapsamda, hibe desteği almış veya alacak olan işletmelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla, IPARD Programı kapsamındaki illerde desteklenen tedbirlere ilişkin, “işletme sürdürülebilirliği” eğitimleri gerçekleştirilmesi programlanmıştır. Bu kapsamda, gerçekleştirilen ve yakın sürede gerçekleştirilecek olan eğitimlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır. İşletme sürdürülebilirliği eğitimleri belirlenen program dahilinde diğer illerimizde de devam edecektir.